Per a millorar el futur calen idees del pasat

PECULIARITATS DE LA FIRA ALTERNATIVA
La Fira Alternativa es crea a partir de la necessitat de tindre un espai vàlid per a la trobada i exposició d’altres formes de viure i de pensar que troben en aquest espai la seua forma d’expressió i difusió més genuïna i coherent.

Som un col·lectiu que intenta coordinar a altres col·lectius i persones mitjançant l’organització de la Fira Alternativa.
Es pretén donar a conéixer el treball artesanal, l’alimentació vegetariana i ecològica i el pensament crític que es reflecteix a través de les accions de les persones i col·lectius que participen a la Fira.
La existència de la Fira tan sols és possible mitjançant l’autogestió.
Fem 25 ANYS…i Planteja un debat sobre el model enèrgetic i el model social.