EDITORIAL 2014: QUE ES POT FER AMB EL TEMPS LLIURE?

L’hem de gastar amb les propostes que ens imposa el sistema capitalista i la societat de consum?
PROPOSTES DE TEMPS LLIURE I OCI, ENGUANY A LA FIRA ALTERNATIVA DE VALÈNCIA

 

Enguany proposem recuperar el temps lliure, eixe moment que nome s (i no es poc) serveix per a viu-re en contraposicio a la vida que, minut a minut, es devorada pel treball (qui en te ).
No parlem de la tradicional mandra per a fer les coses, ni del descans o repos, no. Estem parlant de la disponibilitat de cadascu de nosaltres per obrir una finestra al mo n i mirar amb perspectiva les coses i inclu s a nosaltres mateixos.
No parlem de l’oci consumista i passiu que ens fa passar hores i hores davant de la pantalla de la televisio o l’ordinador. Ni de l’oci ente s com una possibilitat de perdre hores passejant per un agressiu centre comercial, parc tema tic o oferta d’oci alienant. No, parlem del temps que gaudim i gastem per a desenvolupar-nos com a persones.
A la Fira Alternativa es proposara un oci no produc-tivista ni consumista. Mes enlla d’aixo , les propos-tes aniran cap a un oci responsable, senzill i, tam-be alegre i divertit. Aquesta visio de l’oci es veura reflectida a les diferents xerrades proposades pels grups de consum, centres socials, moviments ciu-tadans…
D’altra banda, hi haura , com e s habitual, diverses actuacions musicals i de divertiment al llarg dels tres dies de la Fira. Entre els artistes participants: Nathan, Curas Hinchables, Lilith i Dioní s, Mascari-ta Clown, David Rodrí guez, 46011, Candela Roots, Ki Sap, Nestor Mont, Xavi de Be tera, Cifu o Carte-ros Rockeros, entre altres. Tambe hi haura tallers, xerrades i fo rums, presentacions de publicacions, parades informatives de col·lectius socials i arte-sans, alimentacio vegetariana i eco logica i el diu-menge mostra d’agricultura ecolo gica local.